Apple เปิดเผยองค์ iPhone 7 พร้อมด้วย iPhone 7 Plus ลงมาพร้อมมูลกล้องยาสูบทวิ บวกตัวเลือกเช็ดเรี่ยม ปฏิรูปดีไซน์พร้อมด้วยกันน้ำ!

Apple เปิดเผยร่าง iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ทวิสมาร์ทโฟนวัยนวชาตเช่นเป็นทางการ เพราะหมายถึงเดินติดสอยห้อยตามข่าวโคมลอยก่อนหน้าแหล่งต่อว่าจะประกอบด้วยตัวเลือกเช็ดนวชาต พอร์ตเสียบหูตระหนัก 3.5 มิลลิเมตรชอบกล้อนให้กำเนิดเดิน ประกอบด้วยงานปฏิรูปออกแบบ กล้องถ่ายภาพหลังเลนส์ยี่ ยิ่งไปกว่านี้ยังประกอบด้วยฟีเจอร์แหล่งแฟนๆ Apple คอยกักคุมมาเช่นช้านานโน่นถือเอาว่า “กันน้ำ” ซึ่งข้อปลีกย่อยประกอบด้วยดังต่อไปนี้
iPhone 7 ประกอบด้วยออกแบบทั้งหมดตอนนี้ระบบโทรต่างประเทศที่ไหนถูกสุด pantip
ข้างนอกเหมือนพร้อมวัยก่อนหน้า เพราะงานยักกระสายแหล่งยิ่งใหญ่เช่นทัศนาได้รับรุ่งเรืองถือเอาว่าสถานภาพสิ่งของอาณาเขตเสาหลักโพยมชอบยักเดินเสด็จแหล่งริมบนบานและริมด้านล่างสิ่งของร่างเครื่องปลาย ประกอบด้วยงานต่อเติมคุณสมบัติกันน้ำกักคุมธุลีติดสอยห้อยตามกฏเกณฑ์ IP67 (เสด็จในธารแหล่งเนื้อความลึกไม่พ้น 1 เมตรในหนไม่พ้น 30 นาที)
Apple เปิดเผยร่าง iPhone 7 และ iPhone 7 Plus มาพร้อมกันกล้องถ่ายภาพยี่ ต่อเติมตัวเลือกเช็ดนวชาต ปฏิรูปออกแบบและกันน้ำ!
ข่าวสารเทคโนโลยี ? สมาร์ทโฟน 8 เดือนกันยายน 2559, 03:50 นาฬิกา ICT เพราะ อธิปลักษณ์ โชติธนประสิทธิ์ อ่าน: 284,387
31,015
Share on FacebookShare on Twitter Apple เปิดเผยร่าง iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ทวิสมาร์ทโฟนวัยนวชาตเช่นเป็นทางการ เพราะหมายถึงเดินติดสอยห้อยตามข่าวโคมลอยก่อนหน้าแหล่งต่อว่าจะประกอบด้วยตัวเลือกเช็ดนวชาต พอร์ตเสียบหูตระหนัก 3.5 มิลลิเมตรชอบกล้อนให้กำเนิดเดิน ประกอบด้วยงานปฏิรูปออกแบบ กล้องถ่ายภาพหลังเลนส์ยี่ ยิ่งไปกว่านี้ยังประกอบด้วยฟีเจอร์แหล่งแฟนๆ Apple คอยกักคุมมาเช่นช้านานโน่นถือเอาว่า “กันน้ำ”

For more article, please visit Apple เปิดเผยองค์ iPhone 7 พร้อมกับ iPhone 7 Plus มาริพร้อมกับกล้องทวิ พอกพูนตัวเลือกถูเรี่ยม เจริญออกแบบพร้อมกับกันน้ำ!.

ย้อนกลับร่องรอยอารยธรรมสิริวิการชนะ แห่ง จังหวัดสุราษฎร์

ริเริ่มยอกย้อนลายความศิวิไลซ์ศรีวิความชนะขัดขวางเขต บริเวณน่าเลื่อมใสเขตชาวน้ำจันทร์ษฎร์แยกออกเนื้อความเคารพสดระบิลอื้อซ่านั่นหมายความว่า พระบรมธาตุทะลวงยาเสพติด อยู่ในสภาพในชั่งน้ำหนักพระบรมธาตุทะลวงยาเสพติดราชวรวิหาร สดวัดหลวงสถานะส่อน พร้อมทั้งสดชั่งน้ำหนักโบร่ำโบราณของใช้จังหวัด อยู่ในสภาพเขตชุมชนเล็กๆเมือง อำเภอทะลวงยาเสพติด สถูปพระบรมธาตุทะลวงยาเสพติดสดสถาปัตยกรรมต้นฉบับศรีวิความชนะตัวโทนเขตอีกทั้งสิงสู่ในภาวะเขตน่าพอใจสุดโต่ง
สันนิษฐานตำหนิติเตียนก่อรุ่งคาดพุทธศักราชเขต13-14 สดบริเวณจุพระบรมสารีริกธาตุของใช้สมเด็จตุ๊เจ้าสัมมาหาสัมพุทธเจ้า สดปูชนียสถานเด่นหญิบที่พักอาศัยหญิบบุรีของใช้จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งสดเอ็ดในไตรของโบราณสถานที่ชิ้นน่าเลื่อมใสเขตนอบน้อมปฏิบัติบูชาที่พัก อรัญประเทศ pantip
ของใช้ดินแดนข้างใต้ เช่น สถูปพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งพระพุทธเจ้าไสยาสน์คูหาคูหาภิหน้ามุข จังหวัดยะม้า
ในทั่ววันวิสาขปฏิบัติบูชาของใช้ทั่วปี จะมีระเบียบแบบแผนเดินขบวนแพรพรรณพร้อมทั้งพิธีการคลุมผ้ำพระบรมธาตุทะลวงยาเสพติด ซึ่งได้มายอมรับเนื้อความอินังพลัดปวงชนพร้อมทั้งนักเดินทางสดปริมาณมำก จับสดงานพิธีการชิ้นประเสริฐประจำปีงานเอ็ดของใช้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต่อเนื่องด้วย พระธาตุศรีน้ำจันทร์ษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ในสภาพบนบานเนินเขากระบวนพัชร ต.มะขามค่อม อำเภอบุรี จ.สุราษฎร์ธานี นับว่าสดปูชนียสถานตัวแต่แรกของใช้ชาวนครที่พักอาศัยที่ดอน ใช่ไหมชาวอาเภอบุรีสุราษฎร์ธานี ก่อครั้นเมื่อปี พุทธศักราช 2550 ติดสอยห้อยตามต้นฉบับศิลป์ศรีวิความชนะเคล้าศิลป์รัตนโกสินทร์ระยะต้น
เป็นพระธาตุถวัลย์สูงเรียวยาวประดุจลำดวงประทีป อยู่ในสภาพบนบานที่ตั้งทรงแปดเหลี่ยม อะไหล่มัสดกจุพระบรมสารีริกธาตุ 2 ตัว พร้อมทั้งพระธาตุของใช้พระพุทธเจ้าผู้เจริญรอยตามอีก 16 ตัว พระบาทสมเด็จกษัตราพร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้มาอยู่มาหาสักการะบูชาพระธาตุ พร้อมทั้งถวัลย์สร้างต้นเพิงยอมแพ้เก็บเขตด้านหน้าตัวพระธาตุ ครั้นเมื่อวันที่27 มีนาคม 2502 พร้อมทั้งถวัลย์ยอมรับพระธาตุศรีน้ำจันทร์ษฎร์เก็บในพระบรมราชูปถัมภ์พระธาตุศรีน้ำจันทร์ษฎร์จึงได้มาฉายาตำหนิติเตียน พระธาตุศรีน้ำจันทร์ษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อมาหาทั้งที่บุรีน้ำจันทร์ษฎร์แล้ว ชิ้นเอ็ดเขตชอบปฏิบัติหมายความว่าการเดินไหว้สักการะบูชา ศาลพระภูมิหลักเมือง ซึ่งสดศูนย์รวมอารมณ์ทางใจของใช้ชาวสุราษฎร์ธานี อยู่ในสภาพย่านสนามศรีน้ำจันทร์ษฎร์ ตอนกลางบุรีสุราษฎร์ธานี จวนเจียนแม่น้ำตาปี ก่อเนื่องด้วยคอนกรีตติดสอยห้อยตามต้นฉบับศิลป์ศรีวิความชนะ ประดุจพร้อมพระบรมธาตุทะลวงยาเสพติด แม้กระนั้นมีความจุโต้งกว่า 2 เทียมถึง ด้านหน้าสดเครื่องแสดงรหัสในวโรกาสเขตพระบาทสมเด็จกษัตราถวัลย์ครองบัลลังก์ถ้วน 50 ปี
ปิดหลังสุดเนื่องด้วยการทัศนาจรแลดูวิถีชีวิตที่สาธารณะถาวรเขต ที่สาธารณะslimปลาสลิด ใช่ไหม คลองส่งน้ำร้อยวิถี ในแม่น้ำตาปี ภาคเขตมีคลองส่งน้ำจี๊ดคลองส่งน้ำกระจิริดนับว่าร้อยวิถี จึงได้มายอมรับการขนานนามตำหนิติเตียน“คลองส่งน้ำร้อยวิถี” ต่อเรือเนื่องด้วยทำเล 6 ชุมชนเล็กๆ ของใช้อำเภอบุรี อยู่ในสภาพเขต ต.slimปลาสลิด อำเภอบุรี จ.สุราษฎร์ธานี มีรูปร่างทำเลน้ำตีวงโค้งคเพลียยๆ กุม มีสายน้ำมากวิถีเชื่อมต่อขัดขวาง พฤกษาพรรณโดยมากสดพฤกษาเขตพอใจน้ำกร่อยโดยเฉพาะต้นพลัดเขตรุ่งสิงสู่ชุกชุม ทั่วสองฝั่งฟากคลองส่งน้ำ โดยมากสามัญชนเลี้ยงชีพบ่าวหมุนมะพร้าว 80 ร้อยละ พร้อมทั้งปฏิบัติประมงฝั่ง 20 ร้อยละ

For related post, please visit ตอบโต้คราบความศิวิไลซ์มงคลวิชัย ที่อยู่ จ.สุราษฎร์ธานี.

10 อนุกรม สายการบินณเป็นประโยชน์เต็มที่ณพื้นพิภพ ประจำปี 2016

อนุกรม 1 : สายการบินเอมิเรทส์ (Emirates) – สายการบินสถานที่น่าพอใจที่พัก อรัญประเทศ pantip
ตกขอบ
อันดับ 2 : สายการบินกาน้ำตาร์เครื่องปรับอากาศเวย์ส์ (Qatar Airways)
อันดับ 3 : สายการบินประเทศสิงคโปร์เครื่องปรับอากาศไลน์ (Singapore Airlines)
อันดับ 4 : สายการบินคาเธย์แปซิฟิค (Cathay Pacific Airways)
อันดับ 5 : สายการบินออลนิปขะมุกขะมอมเครื่องปรับอากาศเวย์ส์ (All Nippon Airways)
อันดับ 6 : สายการบินเอทิฮัด เครื่องปรับอากาศเวย์ส์ (Etihad Airways)
อันดับ 7 : สายการบินเตอร์กิชเครื่องปรับอากาศไลน์ (Turkish Airlines)
อันดับ 8 : สายการบินอีวีเอเครื่องปรับอากาศ (EVA Air)
อันดับ 9 : สายการบินแควนตัส (Qantas)
อันดับ สิบ : สายการบินลุฟท์ธันลดลง (Lufthansa)

Please visit สิบ อนุกรม สายการบินเขตปกติมัสดกแห่งพื้นพิภพ ประจำปี 2016 for related content.

หนาวเย็นแล้ว! ดอยอินทนันท์ อุณหภูมิ 8-9 องศา พร้อมด้วยไข แคบมาตาป่าน ตรอกเรียนธรรมดา แบ่งออกแตะอ่าวเมฆหมอก

เมื่อเช้าไหว้วานระวางทะลุทะลวงมาหา หมดไปอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เมืองจังหวัดเชียงใหม่ แจกแจงว่าร้าย อุณหภูมิมัตถก ดอยอินทความยินดี คงอยู่ระวาง 8-9 องศา ลมฟ้าอากาศหนาวเย็นโพล้เพล้ยอม และข้างในอเนกผิวดิน อาทิ ดอยหรือไม่ก็ยอมหุบเขา ต่างก็เปิดฉากทัศนะและโดนชายหาดเมฆหมอกได้รับข้างในห้วงเช้ามืด หนาวเย็นแล้วไป! ดอยอินทความยินดี อุณหภูมิ 8-9 องศา พร้อมทั้งเตรียมตัวไข กิ่วมาตุรงค์ต้นป่าน สายทำความเข้าใจเทพนิรมิต แบ่งออกได้รับโดน “ทะเลเมฆหมอก”
หมดไปอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เมืองจังหวัดเชียงใหม่ แจกแจงว่าร้าย ร่องความปั่นป่วนผัดยอมดำเนินเหยียดโรงแรมอรัญประเทศ pantip
ทะลุทะลวงขอบข่ายอาณาเขตมัธยมและอาณาเขตตะวันออก สร้างกับความปั่นป่วนทิศหรดีกำลังวังชาปานกลางโกรกปกคลุมทะเลอันดามันอาณาเขตล่างและอ่าวไทย ลักษณะปานนี้บำเพ็ญแบ่งออกขอบข่ายภาคเหนือช่วงบนบานกอบด้วยปริมาณและงานสะพัดสิ่งของฝนดึงลงยอมโดยสาธารณะข้างในห้วงจวบจวนช่องว่างมัธยมอาทิตย์ตรงนี้
หัวหน้าภูมิรู้พงษ์ วนาลัยคำฟู เลขานุการผู้อำนวยการอุทยานแห่งชาติดอยอินทความยินดี อำเภอเมาฬีทองคำ เมืองจังหวัดเชียงใหม่ บอกว่าร้าย ข้างในบัดนี้ช่วงเพรางายและโพล้เพล้สภาพลมฟ้าอากาศเปิดฉากหนาวเย็นโพล้เพล้อุณหภูมิถัว 8-9 องศาเซลเซียส มาหาอเนกเวลากลางวันแล้วไป ถ้าหากอุณหภูมิดึงลงยอมตกต่ำ 6 องศาเซลเซียสจึ่งจะกู่เรียกว่าร้ายหนาวเย็นเต็มขอบ แต่ว่าข้างในห้วงล่าช้าตลอดเอี้ยวยังคงกอบด้วยฝนโปรยปรายคงอยู่จวบจวน บำเพ็ญแบ่งออกสภาพกระแอกศค่อนข้างบดบัง ไหว้วานบอกติเตียนผู้เดินทางแบ่งออกระแวดระวังงานแรมรอนดำเนินมาหาบนบานมีบุตรมารคระวางกล้าลื่นไปฝนโปรยปราย
ข้างในวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ระวางจะตลอด จังหวะน้ำขาวทยานฯจะไขแบ่งออกบริการ สายทำความเข้าใจเทพนิรมิต กิ่วมาตุรงค์ราวกับ แล้วไป ซึ่งผู้เดินทางจะได้รับต้องใจกับชายหาดเมฆหมอก ทุ่งกว้างต้นกุหลาบพันชันษา และมฤคหน้าผาตากแดดสารภาพฤดูหนาวเย็น ลงบัญชีว่าร้ายจะต่อคดีชื่นชอบอายุมากผู้เดินทางดำรงฐานะระบิเยอะแยะ แต่ว่าถ้าว่าขึ้นมาหาข้างในบัดนี้ก็จะค้นเจอกับทุ่งข้าวภัตขั้นบันไดระวางบ้านพักอาศัยมาตุรงค์มัธยมสาธารณะ ซึ่งกำลังวังชาเหม็นเขียวปริ่มมีบุตรทุ่งกว้าง

Read more post at หนาวเหน็บหลังจากนั้น! ดอยอินทความยินดี อุณหภูมิ 8-9 องศาเซลเซียส เรียบร้อยเปิดเผย กิ่วมาตุรงค์ต้นป่าน ถนนหนทางเรียนรู้เทพนิรมิต อวยต้องมหรรณพละอองหมอก.

คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ

กล้าๆ แลกหน่อย! เจอร์เก้น คล็อปป์ รับ ลิเวอร์พูล ต้องแก้ไขเมื่อเจอกับทีมที่เน้นตั้งรับ ติคู่แข่งชิงพื้นที่หัวตารางอย่าง เชลซี และ สเปอร์ส ที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวด้วยเช่นกัน รับไม่รู้ในเกมดวล ฮัลล์ วันเสาร์นี้ “เดอะ ไทเกอร์ส” จะใช้แผนเดียวกันนั้นหรือไม่

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล สโมสรดังในศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกมาตำหนิบรรดาทีมคู่แข่งแย่งพื้นที่ 4 อันดับแรกว่า เน้นเล่นเกมรับมากเกินไป ก่อนหน้าเกมลีกที่จะเปิดถิ่น แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้

กุนซือชาวเยอรมัน ที่นำ “หงส์แดง” ชนะ อาร์เซน่อล, เลสเตอร์ ซิตี้, เชลซี และบุกเสมอ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ แต่พลาดท่าแพ้ เบิร์นลี่ย์ ในเกม 5 นัดแรก รู้ดีว่าต้นสังกัดมักเจอกับปัญหาเมื่อเจอคู่แข่งที่เน้นตั้งรับ แต่ติบรรดาทีมหัวตารางที่เลือกใช้แท็กติกดังกล่าวเช่นกัน

อดีตนายใหญ่ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กล่าวว่า “เราต้องรับมือกับทีมที่เน้นตั้งรับ ผมไม่แน่ใจว่า ฮัลล์ จะเล่นแผนนั้นมั้ย แต่ผมไม่เห็นพื้นที่ว่างมากมายในเกมกับ เชลซี รวมถึงเกมกับ ท็อตแน่ม ด้วย ผู้เล่นทั้ง 10 คนถอยไปตั้งรับกันหมด”

My job is traveller ขณะที่เมื่อนักข่าวถามถึงวิธีจัดการกับทีมที่ ลิเวอร์พูล สมควรเอาชนะได้นั้น คล็อปป์ ตอบอย่างมีอารมณ์ว่า “ถ้าคุณถาม 2 หรือ 3 ครั้ง บางทีอาจมีปัญหากับเรื่องความคาดหวัง? เรารู้ดีอย่างยิ่งถึงความยากที่เรามีในเกมนี้ แต่การพลาดโอกาสเป็นเรื่องดี มันหมายความว่าคุณมีโอกาสในการยิงประตู ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในเกมฟุตบอล คุณพลาดโอกาสในเกมสำคัญ มันจะเหมือนกับ “ว้าว ปรบมือแล้วเดินหน้ากันต่อไปเถอะ” ขณะที่เมื่อคุณพลาดโอกาสในอีกเกมหนึ่ง มันจะเป็นแบบว่า “ไม่เอาน่า อย่าพลาดง่ายๆ แบบนั้นอีกครั้ง”

Please visit คล็อปป์ติคู่แข่งแย่งท็อปโฟร์เน้นรับเกินเหตุ for related content.

คล็อปป์เผยริดจ์ไม่ชัวร์ฟิตทันดวลฮัลล์

พลพรรค “เดอะ ค็อป” อาจไม่ได้เห็น แดเนี่ยล สเตอร์ริดจ์ ลงล่าตาข่าย ฮัลล์ วันเสาร์นี้ หลัง เจอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือชาวเยอรมัน เผยแข้งชาวอังกฤษ มีอาการเดี้ยงเล็กน้อยจากเกมบุกอัด เชลซี ไม่ชัวร์ว่าจะกลับมาฟิตทันลงสนามหรือไม่ หลังเพิ่งกลับมาซ้อมได้เมื่อวันพุธ

เจอร์เก้น คล็อปป์ ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูล ออกมาเปิดเผยว่า แดเนี่ยล สเตอร์ริดจ์ กองหน้าขาแดนซ์ ยังต้องลุ้นว่าจะได้ลงสนามในเกม พรีเมียร์ลีก กับ ฮัลล์ ซิตี้ วันเสาร์ที่ 24 กันยายนนี้หรือไม่ หลังได้รับบาดเจ็บจากเกมบุกชนะ เชลซี 2-1 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา

กุนซือชาวเยอรมัน กล่าวว่า “แดเนี่ยล ทำบางสิ่งเหมือนกับการทดสอบขั้นสุดท้ายเมื่อวานนี้ ดังนั้นเขาจึงไม่ได้ซ้อม 3 วัน แต่ควรจะซ้อมได้ในวันนี้ มันขึ้นอยู่กับการซ้อมว่าเขาจะฟิตพอลงเล่นกับ ฮัลล์ หรือไม่ ดังนั้นมันจึงไม่ใช่แค่เป็นส่วนหนึ่งในการซ้อม ผมคิดว่าเขาจะพร้อมลงสนาม แต่เราจะรอดูกัน เขามีปัญหาเล็กน้อยหลังจบเกมและไม่ได้ฝึกซ้อม แต่ซ้อมแล้วเมื่อวานนี้ ตอนนี้เราเหลือ 2 วันก่อนวันเสาร์ และเราจะดูว่าใครซ้อมได้ตลอด และพร้อมลงสนาม”

ไปสระแก้ว พักที่ไหนดี ปัจจุบัน ลิเวอร์พูล อยู่ในอันดับ 6 ของตาราง โดยมี 10 คะแนน จาก 5 นัด

Read more article at คล็อปป์เผยริดจ์ไม่ชัวร์ฟิตทันดวลฮัลล์.

ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์

ใครจะเอา! เทรนเนอร์ ลียง เผย เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ หัวหอกชาวโตโก ซัดทั้งเหล้าและอัดบุหรี่ ตอนเรียกมาสัมภาษณ์ ส่งผลให้ตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาด้วย ทั้งๆ ที่ตอนแรกอยากได้มาเสริมทัพฟรีๆ

บรูโน่ เจเนซิโอ กุนซือ โอลิมปิก ลียง ทีมดังในศึก ลีก เอิง ฝรั่งเศส เปิดเผยว่า สาเหตุที่ล้มเลิกแผนการเซ็นสัญญากับ เอ็มมานูเอล อเดบายอร์ อดีตกองหน้า อาร์เซน่อล และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เป็นเพราะรับไม่ได้ที่นักเตะทั้งดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ในระหว่างที่เจรจากัน

ปัจจุบัน อเดบายอร์ วัย 32 ปี อยู่ในสถานะนักเตะไร้สังกัด หลังจากที่แยกทางกับ คริสตัล พาเลซ หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมา และ ลียง ก็ให้ความสนใจหัวหอกชาวโตโก ก่อนเรียกเข้ามาพูดคุยด้วย แต่สุดท้ายต้องยกเลิกเซ็นสัญญา เนื่องจากรับไม่ได้กับพฤติกรรมนักเตะ

เจเนซิโอ เผยว่า “พวกเรามีที่ในทีมของเราให้สำหรับ มานู ดังนั้นเราจึงจัดเตรียมสถานที่พูดคุยและดื่มกาแฟซักแก้วที่เมืองลียง อย่างไรก็ตาม ผมประหลาดใจมากเมื่อเขามาถึงแล้วก็ขอวิสกี้ชอตหนึ่งใส่ในกาแฟของเขาทันที นอกจากนั้น เขายังคาบบุหรี่ที่ปากของเขาอีกด้วย”

โทรถูก เทรนเนอร์ ลียง ยังยอมรับการพูดคุยกันในครั้งนั้นเริ่มต้นอย่างย่ำแย่ ก่อนตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับ อเดบายอร์ ในที่สุด โดยระบุว่า “สิ่งที่ตามมาในความคิดของผมคือ มันไม่มีที่สำหรับเขาในทีมของเราอีกแล้ว”

Please visit ลียงเผยบายอร์อัดทั้งเหล้า-บุหรี่ตอนสัมภาษณ์ for related article.

เทพฟัลเกาผิดหวังแซมบ้าพ่ายอิหร่านร่วงฟุตซอลโลก

ฉากจบไม่เหมือนที่วาดไว้! ฟัลเกา ตำนานลูกหนังโต๊ะเล็กชาวแซมบ้า ยันพร้อมแลกทุกอย่าง รวมถึงประตูทุกลูกที่ยิงได้ กับตำแหน่งแชมป์โลกถ้าทำได้ แต่รับยังคงแฮปปี้ที่ปิดฉากอาชีพด้วยการซัดแฮตทริก แม้ไม่มีค่าอะไรเลยก็ตาม เชื่อจะเป็นที่จดจำของแฟนบอล ในฐานะดาวเด่นแห่งวงการฟุตซอลโลกตลอดไป

ฟัลเกา เทพฟุตซอลทีมชาติบราซิล ออกมายอมรับว่า มีความสุขที่สามารถยิงแฮตทริกได้ แต่สุดผิดหวังที่ทัพ “เซเลเซา” แพ้ อิหร่าน ในการดวลจุดโทษ 2-3 หลังเสมอในเวลาปกติ 4-4 ตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2016 ที่เมืองเมเดยิน ประเทศโคลอมเบีย เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา

ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการลูกหนังโต๊ะเล็ก ที่ประกาศแขวนสตั๊ดหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้ กล่าวว่า “ผมยังคงมีความสุขที่ปิดฉากอาชีพค้าแข้งด้วยแฮตทริก แต่โชคร้ายที่มันไม่มีค่าอะไรเลย ประตูเหล่านี้ไม่มีค่าใดๆ ทั้งสิ้น มันแค่ช่วยเพิ่มสถิติของผม ถ้าผมสามารถแลกเปลี่ยนทุกสิ่งที่ผมทำใด้ในทัวร์นาเมนต์นี้ รวมถึงทุกประตูที่ยิงได้ กับการคว้าแชมป์โลก ผมจะทำในทันที”

โทรต่างประเทศราคาประหยัด “แม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาแบบนี้ ผมยังคงภูมิใจอย่างยิ่ง จากการที่ผมปิดฉากอาชีพโดยรู้ว่า ผมจะเป็นที่จดจำในฐานะผู้เล่นที่สำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของฟุตซอล ผมคว้าแชมป์โลกมาแล้ว 2 ครั้ง ผมยังภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นมุมมองที่แฟนบอลมีต่อผม และสิ่งที่ผมทำสำเร็จ ซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม” ฟัลเกา เจ้าของสถิติยิงสูงสุดตลอดกาลในฟุตซอล ชิงแชมป์โลก ด้วยจำนวน 48 ลูก จาก 34 นัด ทิ้งท้าย

For related content, please visit เทพฟัลเกาผิดหวังแซมบ้าพ่ายอิหร่านร่วงฟุตซอลโลก.

ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์

อนูอาร์ คาลี มิดฟิลด์ วิลเล่ม ทเว กลายเป็นแข้งคนแรกที่โดนกรรมการซึ่งดูภาพรีเพลย์ในสนามไล่ออก โดยตอนแรกเขาโดนแค่ใบเหลือง แต่เปาที่ดูคลิปมองว่ามันรุนแรงจนสมควรเป็นใบแดง และแจ้งอย่างนั้นกับเชิ้ตดำในสนาม

อนูอาร์ คาลี กองกลาง วิลเล่ม ทเว สโมสรในศึก เอเรดิวิซี่ ฮอลแลนด์ กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกไล่ออกจากการตัดสินของกรรมการที่ดูภาพรีเพลย์ในสนาม

วิลเล่ม เจอกับ อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ในเกม เคเอ็นวีบี เบเกอร์ คัพ เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งมันถือเป็นเกมแรกที่มีการใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินคนหนึ่งทำการดูคลิปวิดีโอเพื่อช่วยทำการตัดสิน

ทั้งนี้ ในเกมดังกล่าว คาลี เข้าสกัด ลาสเซ่ โชน อย่างหนักจนได้รับใบเหลืองจากกรรมการ แดนนี่ มัคเคลี่ แต่ โปล ฟาน โบเคล ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่ดูคลิปวิดีโอมองว่ามันเป็นการเล่นที่รุนแรงสุดๆ และบอกกับ มัคเคลี่ ว่าสมควรแจกใบแดงไปเลย

มัคเคลี่ เผยว่า “ผมถาม โปล ว่าเขามั่นใจ 100 เปอร์เซ็นต์เต็มรึเปล่า และเขาก็ไม่ลังเลเลย ดังนั้นมันจึงเป็นการตัดสินที่ชัดเจน ภาพในคลิปวิดีโอมันบอกเองอยู่แล้ว นี่เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่กรรมการซึ่งดูคลิปวิดีโอมีประโยชน์กับเกมมากๆ”

เที่ยวหรู อยู่สบาย จ่ายประหยัด ด้าน ฟาน โบเคล เผยว่าตนดูภาพรีเพลย์วนไปวนมาหลายครั้ง ก่อนจะแนะให้เชิ้ตดำไล่ คาลี ออกจากสนาม “หลังจากได้เห็นการเข้าสกัดนั้นผมก็คิดทันทีเลยว่า -อูย- ผมดูจังหวะการทำฟาวล์อีกหลายครั้งจากมุมมองต่างๆ และได้ข้อสรุปว่ามันต้องเป็นใบแดง ถ้าผมได้เห็นการทำฟาวล์แบบนั้นในสนามแล้วล่ะก็ ผมก็คงแจกใบแดงให้ไปเลย”

Read more content at ครั้งแรก!แข้งโดนไล่จากเปาที่ดูคลิปรีเพลย์.

นกแก้วบุกเชือดโอซาฯ2-1,ลากอฯ1-2

โอซาซูน่า เลือก เซร์คิโอ เลออน ยืนหน้าเป้า เกมรุกฝากความหวังไว้กับ ออยเอร์ ซานฆูร์โฆ ฝั่ง เอสปันญ่อล ส่ง โฆเซ่ อันโตนิโอ เรเยส, เคราร์ด โมเรโน่ และ เอร์นาน เปเรซ ปั้นเกมรุกข้างหลัง เลโอ บาปติสเตา

เริ่มเกมมา 4 นาที เจ้าบ้านหวิดนำเร็วจากความผิดพลาดของ ออสการ์ ดูอาร์เต้ ส่งผลให้ เซร์คิโอ เลออน หลุดไปยิงแต่ ดีเอโก้ โลเปซ ปัดออกหลังไปได้สวย

นาที 15 โอซาซูน่า ได้ลุ้นจากจังหวะเตะมุมเปิดไปเสาไกล ดาบิด การ์เซีย เทกตัวโหม่งเต็มศีรษะแต่ยังไม่ผ่านการป้องกันของ ดีเอโก้ โลเปซ

ผ่านครึ่งชั่งโมงแรก 6 นาที “นกแก้ว” ได้เสียวบ้าง โฆเซ่ อันโตนิโอ เรเยส เปิดฟรีคิกเข้าเขตโทษให้ เคราร์ด โมเรโน่ ลอยตัวโหม่งหลุดกรอบไปไม่ไกล

ทว่า นาที 42 เอสปันญ่อล เป็นฝ่ายนำไปก่อน ฆาบี โลเปซ ครอสจากกราบขวาเข้าเขตโทษให้ เลโอ บาปติสเตา สะบัดศีรษะโหม่งเสียบใต้คานเป็นประตู 1-0 และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้

กลับมาต่อครึ่งหลัง นาที 64 ทีมเยือนหวิดบวกเพิ่มจากบอลเปิดกราบขวาเข้าเขตโทษ ตาโน่ บอนนิน พักอกคืนหลังกะให้ มาริโอ เฟร์นานเดซ แต่ มาร์ก โรก้า ตัวสำรอง “นกแก้ว” สอดมาจากข้างหลังโหม่งตัดหน้า เฟร์นานเดซ แต่บอลหลุดกรอบอย่างน่าเสียดาย

ให้หลัง 4 นาที เจ้าถิ่นตามตีเสมอสำเร็จ ไฆเม่ โรเมโร่ ตบเรียดจากซ้ายเข้าเขตโทษ เซร์คิโอ เลออน วิ่งเข้ามาแปด้วยขวาเสียบเสาแรกเป็นประตู 1-1

เอสปันญ่อล ขึ้นนำอีกครั้งใน นาที 72 จากจังหวะสวนกลับเร็ว มาร์ก โรก้า พาบอลมาถึงหน้าเขตโทษก่อนไหลออกซ้ายให้ เคราร์ด โมเรโน่ ทำท่าจะยิงด้วยซ้ายก่อนล็อกเข้าขวาหลบ ตาโน่ บอนนิน แล้วยิงผ่านมือ มาริโอ เฟร์นานเดซ เป็นประตู 2-1

โทรกลับไทย 7 นาทีต่อมา โอซาซูน่า น่าได้ประตูตีเสมอจากฟรีคิกกราบขวาเปิดเข้าเขตโทษ เซร์คิโอ เลออน จับบอลพลาดแต่ยังหลุดไปถึง ฆวน ฟวนเตส สอดมาโหม่งที่เสาไกลติดเซฟ ดีเอโก้ โลเปซ อย่างเหลือเชื่อ

ช่วงเวลาที่เหลือ ทั้งคู่เปิดเกมรุกแลกแต่ยิงกันเพิ่มไม่ได้ จบเกม เอสปันญ่อล บุกเชือด โอซาซูน่า 2-1

Please visit นกแก้วบุกเชือดโอซาฯ2-1,ลากอฯ1-2 for more article.